[ Näin se käy ]

Kuljemme yhdessä lähdöstä maaliin

01.
Kartoitus

Käydään läpi unelmat, haaveet ja tarpeet.

02.
Suunnittelu ja budjetointi

Suunnitellaan ensin luonnostelemalla ja selvitetään mitä koko paketti maksaisi. Sitten suunnitellaan tarkasti ja budjetoidaan jokainen yksityiskohta.

03.
Luvat ja hankinnat

Hankitaan tontti, haetaan rakennuslupa, etsitään tavarantoimittajat ja asentajat.

04.
Toteutus

Johdetaan ja valvotaan toteutusta. Hoidetaan yhteyksiä viranomaisiin, tavarantoimittajiin, asentajiin ja Sinuun. Lopuksi skoolataan.

[ askelmerkit ]

Projektin vaiheet tarkemmin
Me olemme jokaisessa vaiheessa apunasi

 • 01
  Kartoitus
 • 02
  Suunnittelu ja budjetointi
 • 03
  Luvat ja hankinnat
 • 04
  Toteutus
Myrskyluoto 360 tarvekartoitus
Syväluodataan mitä tarvitaan, mihin tarvitaan ja miksi tarvitaan
Kustannuslaskenta
Pääsuunnittelijan valinta
Geotekninen suunnittelu
Pohjatutkimus ja pintavaaitus
Arkkitehti- / rakennussuunnittelu
Rakennesuunnittelu
LVIS suunnittelu
KVV
IV
Sähkö
Jätevesi
Maisemasuunnittelu
Rakennusluvan hakeminen
Vastaavan työnjohtajan valinta
KVV/IV työnjohtajien valinta
Mahdollinen tontin hankinta
Hankintatoimi
– urakoitsijoiden hankinta ja kilpailuttaminen
– urakkasopimusten laatiminen
– maksuerätaulukon laatiminen
– urakan aikaisen vakuuden asettaminen
– liittymien hankinta
Suunnittelijat
Työnjohtajat
Maanrakennusurakoitsija
Rakennusurakoitsija / talotoimittaja
LVIS urakoitsijat
Porakaivon hankinta
Täydentävät rakennusosat
Talousrakennukset
Laiturit
Muut
Projektin toteutussuunnittelu
– tiedustelukäynti rakennuspaikalla
– projektisisällön määrittäminen yhdessä asiakkaan kanssa
Projektin ohjaus ja raportointi
– toteutussuunnitelman laatiminen
– toteutussuunnitelman valvonta
Työmaan johtotehtävät
– aikataulu ja kustannusseuranta
– lisä- ja muutostöiden koordinointi ja kirjaaminen
– työturvallisuuden seuranta
Rakennustyön valvontatehtävät
Vastaanotto- ja käyttöönottotehtävät
– Käyttöönottotarkastuksen valmiuden toteaminen
– LVIS asennusten koordinointi
– Käyttövesiputkien painekokeen tilaaminen ja valvonta
Takuuajan tehtävät
– järjestää toimitusten ja urakoiden takuutarkastukset
– huolehtii, että takuuaikana ilmenneet virheet korjataan suorituksen tehneen toimesta
– varmistaa, että järjestelmät toimivat
– huolehtii vakuudet ja muut asiakirjat ajan tasalle
– huolehtii käytönopastuksesta