[ Konsepti ]

Onnistunut rakennusprojekti tehdään yhdessä

Kuljemme asiakkaamme kanssa yhdessä koko rakennushankkeen vaatiman polun ja opastamme tekemään niitä valintoja, jotka ovat kestävällä pohjalla nykyhetkestä kauaksi tulevaisuuteen.

[ IDEA ]

Olemme puolueeton taho, joka ohjaa rakennushanketta asiakkaan hyväksi

Vapaa-ajan asunnon rakentaminen on yllättävän monimutkainen hanke. Se lähtee liikkeelle tontin hankinnasta, mikäli ei rakenneta jo olemassaolevalle tontille. Tontti määrittelee mitä ja minne saa ja voi rakentaa ja paljonko se maksaa. Siksi jo tontin hankinnassa olisi hyvä käyttää asiantuntija-apua. Seuraavaksi suunnitellaan mitä rakennetaan. Me osaamme kertoa mitä tulee ottaa huomioon ja mitä suunniteltu kokonaisuus maksaa. Annamme asiakkaan edun mukaisia suosituksia ja siihen perustuu meidän liiketoimintamme. Mikäli tontti, luonnossuunnitelmat ja rahoitus on kunnossa, siirrytään tekemään lopullisia suunnitelmia, hakemaan rakennuslupaa ja solmimaan toimitussopimuksia. 

Rakennushanke vaatii pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan. Me hoidamme tämän. Jokainen tontti on uniikki ja niin myös jokaiseen tonttiin optimaalisesti sopiva rakennus. Etsimme parhaan tavan toteuttaa unelmiesi vapaa-ajan asunto. Emme ole sidottuja johonkin tiettyyn toteutustapaan tai toimittajaan. Meillä on käytettävissämme laaja verkostomme eri alojen ammattilaisia, materiaalitoimittajia ja talotehtaita. Monesti myös asiakkailla on arvokas kontakti johonkin yksittäiseen toimijaa. Solmimme sopimukset asiakkaan ja toimittajien välille ja valvomme sopimuksen täyttymistä rakennushankkeen aikana.

Konseptimme ei ole mitenkään uusi. Sitä on käytetty pitkään ja menestyksekkäästi isommissa rakennushankkeissa, mutta me tuomme nyt kyseisen tavan myös yksityishenkilöiden ulottuville.

[ Mitä rakennushanke sisältää? ]

Askeleet polullamme

Rakennushankkeen valmistelu

Määritellään rakennushankkeen tavoitteet ja rakennukselta vaadittavat ominaisuudet kuten pinta-ala, rakennusmateriaalit, lämmitysmuoto, mukavuudet ja varustetaso.

Budjetointi ja rahoitus

Lasketaan koko rakennushankkeen realistiset kokonaiskustannukset. Suunnitellaan rakennushankkeen rahoitus.

Tontin ja liittymien hankinta

Etsitään rakennuspaikaksi soveltuva tontti ja selvitetään sen rakennettavuus kaavamääräysten ja rakennusjärjestyksen puolesta, Tarvittaessa suoritetaan lohkominen rakennuspaikaksi. 

Rakennuspaikan tutkimukset

Rakennuspaikan perustamisolosuhteiden ja korkeusasemien selvitys, arvioidaan rakennuspaikan olosuhteet huomioiden ilmansuunnat ja talous- ja jätevesijärjestelmien rakennettavuus.

Suunnittelu

Valitaan rakennushankkeelle pääsuunnittelija, rakennussuunnittelija sekä LVI ja sähkösuunnittelijat sekä muut mahdolliset suunnittelijat.

Rakennuslupavaihe

Pääpiirustusten valmistuttua voidaan hankkeelle hakea rakennuslupa. Yleensä hankkeelle valittu pääsuunnittelija vastaa rakennusluvan hakemisesta ja yhteydenpidosta suunnittelijoihin ja rakennusvalvontaviranomaisiin.

Hankinnat

Suunnitellaan tarvittavat hankinnat ja laaditaan hankintasopimukset.

Rakentamisvaihe

Rakennushankkeelle valitaan vastaava työnjohtaja sekä tarvittaessa KVV ja IV työnjohtajat ja ulkopuolinen rakennustyön valvoja.

Käyttöönotto ja lopputarkastus

Kun rakennustyöt ovat valmistuneet tilataan rakennusvalvonnalta käyttöönottotarkastus, jonka jälkeen rakennus voidaan ottaa virallisesti käyttöön. Kun kaikki rakennustyöt ova valmistuneet pidetään rakennusvalvonnan loppukatselmus.

Takuuaika

Takuuaikana ilmenevät puutteet ja mahdolliset virheet kirjataan ylös ja töistä vastuussa oleva urakoitsija suorittaa niiden korjaamisen.

Rakennuksen elinkaari

Rakennuksen käytönaikaiset huoltotoimenpiteet ja korjaukset suoritetaan rakennukselle laaditun huoltokirjan mukaisesti.

[ Miten Myrskyluoto auttaa? ]

Projektijohtopalvelu

Rakennushankkeen valmistelu
– 360 tiedustelukäynti rakennuspaikalla
– projektisisällön määrittäminen yhdessä asiakkaan kanssa
Projektin ohjaus ja raportointi
– kustannusarvion laatiminen
– toteutussuunnitelman ja rakennushankkeen aikataulun laatiminen
– suunnittelun ohjaus
Hankintatoimi
– urakoitsijoiden hankinta ja kilpailuttaminen
– urakkasopimusten laatiminen
– maksuerätaulukon laatiminen
– urakan aikaisen vakuuden asettaminen
– liittymien hankinta
Työmaan johtotehtävät
– aikataulu ja kustannusseuranta
– lisä- ja muutostöiden koordinointi ja kirjaaminen
– työturvallisuuden seuranta
Rakennustyön valvontatehtävät
Vastaanotto- ja käyttöönottotehtävät
– käyttöönottotarkastuksen valmiuden toteaminen
– LVIS asennusten koordinointi
– käyttövesiputkien painekokeen tilaaminen, valvonta ja raportointi
Takuuajan tehtävät
– järjestää toimitusten ja urakoiden takuutarkastukset
– huolehtii, että takuuaikana ilmenneet virheet korjataan suorituksen tehneen toimesta – varmistaa, että järjestelmät toimivat 
– huolehtii vakuudet ja muut asiakirjat ajan tasalle
– huolehtii käytönopastuksesta
[ Kenelle? ]

Tämä ei sovi kaikille

Palvelumme sopii sinulle, joka haluat saada itsellesi unelmien vapaa-ajan asunnon, mutta jätät kaiken arkisen ja monimutkaisen ahertamisen mielelläsi ammattilaisten hoidettavaksi. Mikäli tykkäät selvittää jokaisen yksityiskohdan itse ja opetella eri ammattien taitoja, sinun kannattaa luultavasti järjestellä rakennushanke ilman apua. Meidän konseptimme on laadukas ja vaivaton tapa rakentaa asiakkaalle, joka on valmis investoimaan erinomaiseen vapaa-ajan asuntoon. Mikäli etsit halvinta tapaa, suosittelemme jatkamaan etsimistä.